WOZ krediet

Score+380

Het woz krediet is een bekende leenvorm, die erg veel doet denken aan het doorlopend krediet. Bij het woz krediet speelt echter de woz waarde van een woning een belangrijke rol. Wie en woz krediet af wil sluiten, dient dus te beschikken over een eigen woning. Bij deze lening is het mogelijk om, tot een bepaalde grens, doorlopend geld op te blijven nemen.

Het WOZ krediet
Het woz krediet heeft veel overeenkomsten met zowel het rentekrediet als een gemiddelde hypotheek. Het gaat bij het woz krediet om een doorlopende leenvorm, waarbij de hoogte van de lening wordt bepaald door de woz-waarde van je woning. Je moet dus een eigen huis bezitten om in aanmerking te komen voor de woz lening. De link met de hypotheek wordt hier gelegd, want de woning wordt als onderpand gebruikt bij de woz lening.

Normale lening
In principe is de woz lening een normale lening, met als verschil dat er een woning als onderpand wordt gebruikt. Het maximaal gewenste leenbedrag wordt met de lener overeengekomen en deze bepaalt zelf hoeveel hij of zij ervan wenst te gebruiken. De doeleinden voor deze lening kunnen heel divers zijn. Als lener heb je daar zelf zeggenschap over.

Consumptief krediet
Omdat de woz lening voor allerlei doeleinden gebruikt mag worden, vrij te besteden is, wordt deze vorm gezien als een consumptief krediet. Het geleende bedrag hoeft dus niet besteed te worden aan verbouwing of renovatie van de woning. Daarmee verschilt de lening van een tweede hypotheek.

Looptijd
Er wordt geen vaste looptijd afgesproken bij het afsluiten van de woz lening. De looptijd is volledig afhankelijk van het verloop van de lening. Omdat je zelf bepaalt hoeveel geld je opneemt, heb je ook zeggenschap over de looptijd ervan. Je bepaalt dus ook wanneer je af gaat lossen.