Sociale lening

Score+25682

Ook mensen die minder geld verdienen, moeten in staat zijn een lening af te sluiten. Dat is de gedachte achter de zogenaamde sociale lening. Deze leenvorm is bedoeld om mensen met weinig inkomsten bij te staan bij het doen van een grote aanschaf. De sociale lening verschilt niet veel van de reguliere leningen. De aflossing is alleen meer gespreid en mag langer duren en de rente zal, over het algemeen, zo laag mogelijk zijn.

Doeleinden
De sociale lening kan onder meer worden gebruikt voor de financiering van een huis. Ook mag hij op enkele andere manier besteed worden, mits het gaat om een nuttig doel. De sociale lening moet bovenal een verantwoorde lening zijn.

SBN
De sociale lening is vooral bekend in België. Daar wordt de lening al veelvuldig verstrekt. In Nederland wordt de lening momenteel uitgegeven door Sociale Banken Nederland. Deze bank heeft ervaring in het afsluiten van sociale leningen.

Voorwaarden
Zoals gezegd moet de sociale lening een verantwoorde lening zijn. Om die reden zijn er nogal wat voorwaarden. Zo moet je onder een bepaald inkomen zitten wil je in aanmerking komen voor de sociale lening. Ook moet je aantonen dat je het geld voor een nuttig doel zal gebruiken. Luxegoederen aanschaffen met de sociale lening wordt dan ook niet toegestaan.

Rente
De sociale lening kort vooral op rente. Het winstoogmerk voor de bank bij deze lening is dan ook erg laag. De lening is een initiatief van de banken om het ook voor armere mensen mogelijk te maken geld te lenen en een huis te financieren.

Inlichtingen
Wie meer informatie wil over de sociale lening kan op het internet al heel veel vinden. Ook is het aan te raden bij de banken op gesprek te gaan. Daar zullen ze je veel meer kunnen vertellen over de sociale lening. Ook hoor je dan of je ervoor in aanmerking komt