Geld lenen starter

Score+12106

Een starter die extra geld wil lenen is geen uitzondering. Banken en kredietverstrekkers spelen dan ook handig in op die vraag. Er worden, net als hypotheken, steeds meer leningen ontwikkeld die een specifieke doelgroep omvatten. Zo ook de zogenoemde starterslening. Bij deze lening, die niet veel verschilt van normale leningen, wordt iets meer rekening gehouden met de positie van starter. Daarbij spelen factoren als salaris, opleidingsniveau en toekomst een belangrijke rol.

Voorwaarden
Aan lenen zijn strenge voorwaarden verbonden. Zo zul je ten alle tijden moeten kunnen aantonen dat je een inkomen hebt en in staat bent de schuld die je krijgt af te lossen. Deze voorwaarden worden zwart op wit vastgelegd en gecontroleerd. Wanneer je niet zeker bent aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, is het raadzaam op gesprek te gaan bij een adviseur.

Rente
Voor een bank is een lening een product. Ze verkopen je een lening en willen daar winst op maken. Ook wanneer je starter bent en een starterslening afsluit. Over de lening betaal je maandelijks, naast aflossing, ook een rentebedrag. Dit bedrag is pure winst voor de bank. De bank gebruikt dit geld om te beleggen of te investeren, met als doel er winst uit te halen. Een lening is dus een commercieel product.

Persoonlijke lening
Een van de bekendste leningen is de persoonlijke lening. Deze lening is bedoeld om in één klap veel geld te lenen. Het gaat dan ook om een lening waarbij duidelijke afspraken gemaakt worden over de aflossing en rente. Daardoor weet je vanaf het begin waar je aan toe bent. De persoonlijke lening is wat dat betreft een veilige leenvorm.

Doorlopende lening
De doorlopende lening, een andere populaire leenvorm, biedt je de vrije beschikking over het geleende vermogen. Je betaalt alleen rente over het deel dat je ook daadwerkelijk opneemt en gebruikt.

Conclusie
Geld lenen is aan de orde van de dag. Steeds meer mensen lenen geld. Door de komst van onder meer het internet kun je binnen korte tijd over extra geld beschikken. Geld lenen is echter niet zonder risico. Je zult het geleende bedrag terug moeten betalen. Een lening is dus niet gratis. Als starter heb je bovendien veel andere kosten, waaronder het dagelijks levensonderhoud. Houd er rekening mee dat daar ook veel van je salaris aan op zal gaan.