Duurzaam lenen

Score+23978

Er zijn diverse manieren om duurzaam geld te lenen. Een hiervan is de groene lening. De geldverstrekker vraagt dan een tot twee procent minder rente dan de hoogte van de huidige marktrente. De overheid wil door middel van deze regeling milieuvriendelijke projecten stimuleren. De projecten die voor een groene lening in aanmerking komen, moeten te maken hebben met landschap, bos, natuur of biologische landbouw. 

Maar ook projecten die te maken hebben met duurzame energie of duurzaam bouwen maken een goede kans om in aanmerking te komen voor een groene lening. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke groene lening is het wel zo dat het betreffende project een groenverklaring moet hebben. Deze kan worden aangevraagd via de instelling die u de lening verstrekt. De groenverklaring wordt, indien goedgekeurd, afgegeven door het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). 

Wanneer u een midden- of kleinbedrijf heeft, dan is het ook mogelijk om goedkoper te lenen. Dit gaat dat via het Europees Investeringsfonds (EIF). 

Het doel van deze regeling is om het midden- en kleinbedrijf te motiveren om geld in maatregelen te steken die leiden tot minder belasting van het milieu. Deze leningen zijn af te sluiten via reguliere banken. Naast het rentevoordeel op deze duurzame lening, worden er vaak ook geen afsluitkosten in rekening gebracht wanneer iemand een lening afsluit via het Europees Investeringsfonds. 

Wat u ook kunt doen is kiezen voor een bank die aandacht besteedt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Banken laten duurzame factoren steeds meer meewegen als er een aanvraag voor een lening wordt gedaan. Er zijn twee banken waarbij de duurzame criteria erg bepalend zijn. Deze banken verstrekken enkel en alleen leningen aan projecten die bevorderend zijn voor de duurzame ontwikkeling. Het gaat hier dan om de ASN Bank en de Triodos Bank. Er zijn ook nog andere banken die duurzame leningen aanbieden maar ASN Bank en juist de Triodos Bank zijn hier alleen maar mee bezig. 

Duurzame leningen beginnen meestal bij een bedrag van zo’n vijfduizend euro. Mocht u dus een zodanig groot bedrag nodig hebben, dan is een duurzame lening een echte aanrader, wanneer u kunt aantonen dat het project het milieu ten goede komt.