Aflossingsvrije hypotheek

Score+9049

Met een aflossingsvrije hypotheek betaald u alleen rente. Deze rente kunt u aftrekken (let erop dat er een maximum van 30 jaar op dit voordeel is). U betaald dus alleen hypotheekrente en lost minder af. Na afloop betaald u de hypotheek in 1 keer af. Als u besluit om een volledig aflossingsvrije hypotheek te nemen, dan zal de kredietverstrekker u in de regel verplichten tot het sluiten van een zgn. overlijdensrisicoverzekering. Dit is een soort onderpand, en verzekerd de kredietverstrekker van haar inbreng, mocht u te komen overlijden (let hierop, als u voor deze hypotheek vorm kiest.

Voordelen:
U heeft lagere lasten doordat u alleen de rente aflost.
Bij verkoop is het boetevrij vervroegd aflossen mogelijk 
De rente die u betaald is fiscaal aftrekbaar. U maakt hiermee ook maximaal gebruik van de hypotheekrente aftrek van 30 jaar.

Nadelen:
De kredietverstrekker stelt vaak extra eisen, zoals een hogere inbreng.
Als u niet aflost, blijft de rente gedurende een lange tijd vast.
Indien u minder gaat verdienen, bijvoorbeeld wanneer u met pensioen gaat, bestaat de kans dat u in een andere belastingschijft valt, waardoor uw netto maandlasten zullen stijgen wegens een vermindering van belastingaftrek. 
Omdat u niets op de hypotheek aflost, loopt u een groot risico totdat deze is afgelost. Dit kan bijv. door verkoop van uw huis.

Tips als u kiest voor een aflossingsvrije hypotheek
Overweeg een combinatie met een andere hypotheek vorm, zodat u niet een grote hypotheek schuld overhoud.