Motorverzekering

Score+17309

Het is in Nederland verplicht om een verzekering af te sluiten als u in het bezit van motor en u gebruik maakt van deze motor. Net als bij alle andere gemotoriseerde voertuigen dient uw verzekering minimaal de wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering te bevatten waardoor de schade die u eventueel aan andere weggebruikers kan toebrengen gedekt wordt door de verzekering. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u net tegen die dure Porsche of Alfa Romeo aanrijdt waardoor er een behoorlijke schade kan ontstaan die u zonder verzekering nooit zou kunnen betalen.

Er zijn verschillende vormen van verzekering beschikbaar al naar gelang uw persoonlijke voorkeuren. Bij het kiezen voor 1 van de verschillende verzekeringen is het ook handig om rekening te houden met de waarde van uw voertuig. Als u een oude motor heeft met een lage dagwaarde zal het waarschijnlijk niet lonen om dit voertuig all-risk te verzekeren. In de volgende alinea’s staan de verschillende vormen van verzekeringen uitgelegd waardoor u gemakkelijk kunt kijken welke verzekering het beste voor u is.

De WA verzekering is de meest minimalistische verzekeringsvorm die verplicht is in Nederland. Deze verzekering dekt alle schade die u toebrengt aan andere personen en/of voertuigen. Echter wordt de schade aan uw eigen voortuig niet gedekt, deze zal u zelf moeten gaan betalen.

De aanvullende WA verzekering, de beperkt Casco motorverzekering dekt naar de lichamelijke- en materiële schade van de tegenpartij ook de schade aan de motor waar u zelf niets aan kunt doen. Deze schade kan ontstaan door bijvoorbeeld diefstal, vandalisme of brand.

De laatst vorm van motorverzekering is de WA Casco motorverzekering. Deze dekt alle schade aan de tegenliggende partij net als alle schade aan uw eigen voertuig. Er moet dan echter wel aangetoond worden dat de schade niet opzettelijk is veroorzaakt.