Kasboek

Score+27449

n elk bedrijf zijn er zaken die gekocht dienen te worden en/of betalingen die ontvangen worden in de vorm van contant geld. Elke handeling die te maken heeft met contant geld moet dan ook worden opgenomen in een kasboek. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om facturen, kassabonnen en kwitanties. Om het bedrag aan BTW in mindering te mogen brengen als vooraftrek bij de aangifte van uw omzetbelasting is het noodzakelijk dat op elke factuur en/of kassabon die u indient het BTW bedrag vermeld staat. 

Alle ontvangsten van uw afnemers die u contant ontvangt, dienen te worden opgenomen in een kasboek. Per klant dient u een kopie van de factuur, kassabon of kwitantie toe te voegen aan uw kasboek. Als u een winkel runt waar veel contante betalingen plaatsvinden, dan zijn de regels weer iets anders, maar het is verplicht om een kopie van de dagontvangsten toe te voegen aan het kasboek. 

Wanneer u geld stort uit uw kas naar een bankrekening of wanneer u geld van uw bankrekening afhaalt en in uw kas stopt, dan moet u het kopietje dat u van de bank ontvangt in uw kasboek bijvoegen. Wanneer uw klanten bij u pinnen, of u betaalt per pin, dan horen deze uitgaven niet thuis in het kasboek, maar in de bankadministratie. 

Het is verstandig om het kasboek dagelijks bij te houden. Zo is het kasboek altijd up to date en komt u er niet na enkele weken achter dat u bonnetjes mist. Wanneer u het kasboek pas na langere tijd gaat bijwerken en u mist enkele bonnetjes dan krijgt u een negatief kassaldo. Eigenlijk is dit niet mogelijk, want u kunt niet meer uitgeven dan dat u binnen heeft gekregen, maar u kunt het tekort niet verantwoorden vanwege de ontbrekende bonnetjes. Wanneer de belastingdienst uw zaak gaat controleren, dan is het kasboek een heikel punt. Wanneer er een negatief kassaldo is, dan kan dit ook betekenen (in de ogen van de belastingdienst dan) dan uw bedrijf niet alle inkomsten heeft opgegeven (wat dan weer illegaal is).