Hypotheek Garantie

Score+3096

Wanneer u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning dan kunt u een garantie krijgen in de vorm van de Nationale Hypotheek Garantie. Deze garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De Nationale Hypotheek Garantie is af te sluiten via elke geldverstrekker en hypotheekadviseur in Nederland. Op 1 juli 2009 is de Nationale Hypotheek Garantie verhoogd van €265.000 naar €350.000. De verhoging is geldig tot 1 januari 2011. Het kabinet heeft deze verhoging plaats laten vinden zodat het effect van de kredietcrisis op de woningmarkt wordt beperkt. 

Of u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie, hangt af van onder andere uw inkomen en de koopsom van de woning. Uw hypotheekadviseur kan nagaan of u aanspraak kan maken op de Nationale Hypotheek Garantie. Indien dit het geval is, kan uw hypotheekadviseur de aanvraag voor de Nationale Hypotheek Garantie af gaan handelen. Deze aanvraag wordt gelijk met uw hypotheekaanvraag ingediend bij de geldverstrekker. 

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten, dan maakt u samen met uw geldverstrekker afspraken over de betaling van de hypotheeklasten. Het kan echter voorkomen dat u tijdelijk of in het geheel niet meer in staat bent om aan de aflossingen te voldoen. U komt dan misschien in aanmerking voor de Woonlastenfaciliteit. Hiermee wordt u in staat gesteld om deze moeilijke periode te overbruggen zonder dat u uw woning uit moet. 

Wanneer uw betalingsproblemen langer van aard zijn, dan komt het soms voor dat uw woning verkocht moet worden. Als de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat u nog verschuldigd bent uw restschuld. Het Waarborgfonds betaalt dan de restschuld die u nog heeft aan de geldverstrekker. Dit is alleen als u geen schuld heeft aan de betalingsproblemen (dat wil zeggen: bijvoorbeeld door gedwongen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid). Het is ook een voorwaarde dat u zelf zoveel mogelijk mee moet helpen om de restschuld te beperken. Is er in uw geval bijvoorbeeld sprake van betalingsachterstanden, dan dient u contact op te nemen met de bank om te kijken hoe u kunt inlopen op deze betalingsachterstanden.