Geld lenen studenten

Score+28480

Studenten en geld lenen leidt vaak tot problemen. Zo zijn er in Nederland steeds meer studenten die enorme schulden opbouwen, vanwege leningen die ze hebben afgesloten. Toch is het ook voor studenten steeds meer mogelijk om een lening af te sluiten. De zogenoemde studentenlening is daar een voorbeeld van. Behalve de studentenlening, zijn er nog tal van andere leningen door studenten af te sluiten.

Leningen
Het idee bij een lening is dat je een bepaald bedrag leent, dat je gedurende een afgesproken looptijd af zult lossen. Omdat de bank hier ook aan wil verdienen, zal je ook rente moeten betalen over het openstaande bedrag. Daardoor zal een lening je altijd geld kosten, in plaats van opleveren. Maar juist met die factoren kan een lening worden veranderd.

Flitslening
Een snelle leenvorm is de flitslening. Deze lening is ideaal voor studenten, daar de lening met een sms of een mail rond te krijgen is. De flitslening geeft je korte tijd beschikking over een bedrag tot aan duizend euro. Het is wel van belang om te weten dat er bij een flitslening hoge behandelkosten worden gerekend, in plaats van rente. Deze lening is momenteel erg in opspraak en zal over korte tijd niet meer verkrijgbaar zijn.

Sociale lening
Omdat het voor armere mensen niet zo makkelijk is om een lening af te sluiten, is de sociale lening bedacht. Deze lening heeft haar voorwaarden rondom aflossing en rente zo veranderd, dat hij voor armere mensen makkelijker af te sluiten is. Studenten kunnen van de sociale lening gebruik maken, al is het vaak lastig aan te tonen dat ze werk hebben. De sociale lening wordt dan ook vrijwel niet door studenten afgesloten, maar zou – zeker wanneer je op latere leeftijd gaat studeren – wel een optie kunnen zijn.

Studentenlening
Tot slot is er voor studenten een speciale lening ontwikkeld. De meest gunstige studentenlening vind jij bij het DUO, maar ook banken leggen zich steeds meer toe op deze leenvorm. Een studentenlening is meestal laag wat aflossing en rente betreft, totdat de student een eigen inkomen heeft. In principe is de studentenlening een vorm van het doorlopend krediet, een van de bekendere leenvarianten. Na de studie wordt de studentenlening ook omgezet in de doorlopende lening.