BTW Aangifte

Score+38496

Wanneer u ondernemer bent, dan dient u BTW te betalen. Dit moet gebeuren binnen een bepaald tijdsbestek dat is vastgesteld door de Belastingdienst. Vaak is dit tijdsbestek een kwartaal. Wanneer u meer dan €15.000 per kwartaal dient te betalen, dan is het tijdsbestek doorgaans een maand. Betaalt u per jaar minder dan €1.883 aan BTW, dan is het tijdsbestek soms wel een jaar. 

Wanneer u in een bepaalde periode geen omzet heeft gemaakt, dient u toch aangifte te doen. Wanneer u dit niet doet, dan krijgt u een aanslag voor naheffing binnen voor een geschat bedrag. Eventueel zit hier ook nog een boete bij. 

Wanneer u door bijzondere omstandigheden niet in staat bent om op tijd aangifte te doen, dan kunt u bij de belastingdienst vragen om uitstel van aangifte en betaling. Dit moet dan echter wel zijn ingediend voor de uiterste inleverdatum. Wat absoluut geen reden is voor uitstel, is betalingsproblemen. 

Wanneer u uw BTW aangifte gaat invullen, is het belangrijk om de gegevens te gebruiken die betrekking hebben op prestaties die in Nederland belast dienen te worden. Er zijn verschillende BTW tarieven: 19%, 6% en 0%. Er zijn soms afwijkende percentages van toepassing. Als u het kasstelsel hanteert, dan dient u de BTW die u verschuldigd bent te berekenen over de daadwerkelijk ontvangen bedragen in het aangiftetijdvak. Maakt u gebruik van het factuurstelsel, dan dient u de verschuldigde BTW te berekenen aan de hand van de facturen die u heeft ontvangen en uitgereikt in het aangiftetijdvak. 

De aangifte moet uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het aangiftetijdvak binnen zijn bij de belastingdienst. U moet zorgen dat u de BTW al op de rekening van de belastingdienst heeft staan, wanneer het de laatste dag van de maand is die volgt op het aangiftetijdvak.