Annuiteitenhypotheek

Score+14420

Een Annuiteitenhypotheek is een lening, waarin u maandelijks hetzelfde bedrag aflost. Deze aflossing bestaat dus uit 2 delen; aflossing op de lening en rente. Dit wordt ook wel de annuiteit genoemd. Bij de start zal u veel rente betalen en minder aan aflossing. Gedurende de lening zal u minder rente betalen met alle fiscale gevolgen voor uw situatie van dien.

Voordelen
Het maandelijkse (bruto)bedrag wat u betaald blijft gelijk. Bij aanvang zullen de netto lasten dus laag zijn. 
Uw maandlasten blijven gelijk. 
U lost elke maand op uw schuld af, waardoor deze kleiner wordt.

Nadelen
Gedurende de looptijd zal u minder rente betalen, waardoor u minder kan aftrekken. De netto lasten nemen toe.