Afschrijving

Score+1386

Afschrijvingen zijn waardeverminderingen. U brengt dan boekhoudkundig de waardedaling van een bedrijfsmiddel tot uitdrukking. Dit gaat dan om de waardedaling in een bepaalde periode. De afschrijving wordt toegepast omdat op die manier de slijtage aan het bedrijfsmiddel kan worden toegekend. Er zijn vele manieren van afschrijven: hieronder worden er twee toegelicht. 

Linear

Stel dat een bedrijf een bedrijfswagen koopt voor €10.000. Deze bedrijfswagen gaat 5 jaar mee, en is vervolgens niks meer waard. De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan €10.000 / 5 jaar = €2.000. Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van de bedrijfswagen is deze dus nog €8.000 waard. Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van de bedrijfswagen is deze dus nog €6.000 waard. 

Linear tot restwaarde

Het kan ook zo zijn dat dezelfde bedrijfswagen gekocht wordt, maar dat deze na 5 jaar nog €1.500 waard is. De jaarlijkse afschrijving bedraagt dan €10.000 – €1.500 / 5 jaar = €1.700. Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van de bedrijfswagen is deze dus nog €8.300 waard. Na twee jaar gebruik te hebben gemaakt van de bedrijfswagen is deze dus nog €6.600 waard. 

Als u weet dat uw bedrijfswagen over vijf jaar niks meer waard is, of nog een bepaald bedrag en als u ook weet dat u tegen die tijd een nieuwe bedrijfswagen nodig heeft, dan is het verstandig om alvast geld apart te zetten voor deze aankoop. 

Afschrijvingen worden als bedrag uitgedrukt dat u van de opbrengsten van uw bedrijf af moet trekken. Deze afschrijvingen hebben dus een directe invloed op de winst of op het verlies van uw bedrijf. 

Er is wel een voorwaarde aan afschrijven op vastgoed. De boekwaarde van uw bedrijfspand mag niet afnemen tot de helft van de WOZ waarde.